Ustawienia dostępności


KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

motto


WYNAJEM SAL


Kwidzyńskie Centrum Kultury oferuje do wynajmu:
- salę teatralną /374 miejsca + dostawka/
- salę w Czarnej Sali /50 miejsc/
- salę audytoryjną /102 miejsca/
- sale szkoleniowe oraz inne pomieszczenia Kwidzyńskiego Centrum Kultury

W celu wynajmu Obiektu, Najemca zobowiązany jest dokonać wstępnej rezerwacji osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wstępna rezerwacja dotycząca Wydarzenia powinna zawierać następujące informacje:
a) data Wydarzenia,
b) godziny wynajmu,
c) określenie rodzaju i tytułu Wydarzenia,
d) krótka charakterystyka planowanego Wydarzenia,
e) w przypadku chęci skorzystania z Usług Dodatkowych świadczonych przez KCK – określenie tych usług,
f) rider techniczny z określeniem zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej.

Po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji przez KCK, Najemca zobowiązany jest dokonać ostatecznej rezerwacji poprzez przesłanie Wynajmującemu uzupełnionego o niezbędne informacje, Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kck@kck-kwidzyn.pl

Formularz rezerwacji (pdf)
Cennik (pdf)
Regulamin (pdf)

Specyfikacja sceny teatru:
- oświetlenie sceny (pdf)
- plan widowni (pdf)
- nagłośnienie (pdf)