Ustawienia dostępności


KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

motto


Grupa Artystyczna „Sotie”


Grupa, która od 2018 roku realizuje pod okiem Sergiusza Mizery projekty teatralne. Zajęcia poświęcone są doskonaleniu umiejętności scenicznych, ale też szeroko rozumianemu rozwojowi kulturalnemu, nie brakuje bowiem wątków muzycznych, malarskich, czy pisarskich. Unikalnymi cechami warsztatów są: wyjątkowa atmosfera integracji, a nadto dążenie do budowania wśród uczestników poczucia własnej wartości oraz odwagi niezbędnej do funkcjonowania w społeczeństwie. Obecnie składa się z trzech sekcji: dziecięcej (dzieci w wieku 10-13 lat), młodzieżowej (młodzież w wieku 14-19 lat) oraz seniorskiej.

Prowadzone w trybie corocznym warsztaty każdorazowo kończą się produkcją spektaklu teatralnego, na podstawie autorskiego scenariusza – odrębnego dla każdej z sekcji.

„Sotie” angażuje się w wiele projektów wykraczających poza sam warsztat teatralny – współpracuje bowiem z okolicznymi instytucjami, takimi jak Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, szkołami, w tym nauczycielami języka polskiego, czy innymi pracowniami Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Do spektrum zainteresowań grupy należy także przygotowywanie jej członków do różnorakich konkursów, których profil zbieżny jest z działalnością grupy – recytatorskich, teatralnych, literackich, w których nierzadko odnoszą oni sukcesy – tak na poziomie miejskim, czy powiatowym, jak też wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczestnictwo w projektach stanowi dobrą bazę przygotowań do dalszej kariery aktorskiej, co potwierdzają dalsze losy jej członków – z których kilkoro jest obecnie studentami szkół wyższych o profilach artystycznych albo uczniami liceów o profilach aktorskich.


Sergiusz Mizera – kwidzyniak; poeta, pisarz, prawnik – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Gdańsku, obecnie student Instytutu Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Pedagogika Teatru. Od dziecka związany ze sceną i teatrem – laureat konkursów literackich i recytatorskich, wieloletni uczestnik międzynarodowych warsztatów teatralnych w roli aktora i reżysera, wychowanek teatru „Scena 2” Adama Karasia.

Zajęcia

Teatr, ul. Katedralna 18

Kontakt

Instruktor:
Sergiusz Mizera
e-mail: sergiusz.mizera@kck-kwidzyn.pl
teatr.sotie@kck-kwidzyn.pl