Deklaracja dostępności Kwidzyńskiego Centrum Kultury

Kwidzyńskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kwidzyńskie Centrum Kultury mieści się w sześciu lokalizacjach:

a) Budynek przy ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn. 

Do budynku prowadzi wejście od strony północnej dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W głównym holu budynku znajdują się dwie platformy przyschodowe. Platformą znajdującą się z prawej strony holu można dostać się do Sali Audytoryjnej KCK. Platformą po lewej stronie holu można dostać się do Sekretariatu na parterze oraz wszystkich pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze budynku. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku, w Sekretariacie, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na pierwszym piętrze po lewej stronie budynku. Do pracowni „Kreatywny Stryszek” zlokalizowanej na trzecim piętrze wejście możliwe jest tylko za pomocą schodów. W przypadku chęci skorzystania, przez osoby na wózkach, z zajęć odbywających się w tym pomieszczeniu alternatywnie istnieje możliwość przeniesienia kursu do sali z pełnym dostępem dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem KCK  wyznaczone są cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku jest pętla indukcyjna (system wspomagania słuchu). 

b) Kinoteatr przy ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn.  

Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do głównego wejście Kinoteatru, od strony Placu Jana Pawła II prowadzą 3 schody. Drugie wejście znajduje się po prawej stronie budynku, prowadzi do niego pochylnia (rampa)  która umożliwia wejście osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Widownia kinoteatru jest dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda, dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windą można dostać się do szatni znajdującej się na poziomie -1 oraz Sekretariatu i wszystkich pomieszczeń na pierwszym piętrze. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się obok szatni na poziomie -1 oraz na pierwszym piętrze obok pomieszczeń garderoby. Przed budynkiem Kinoteatru nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Samodzielny zakup biletów przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich jest niemożliwy. Bilety na wszystkie imprezy w Kinoteatrze można zarezerwować lub kupić on-line przez stronę internetową kckkwidzyn.pl. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku jest pętla indukcyjna (system wspomagania słuchu).

c) Budynek Czarnej Sali przy ul. Słowiańskiej 13, 82-500 Kwidzyn.  

Budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wejście główne do budynku, posiadające stopnie kamienne znajduje się od ul. Słowiańskiej, uniemożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Drugie wejście od podwórza umożliwia wejście osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po uprzednim umówieniu się z pracownikiem KCK  tel. 55 261 14 60. Widownia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

d) Tabularium – Sklep z Pamiątkami, 82-500 Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 33/11  

Do Tabularium prowadzi wejście od ulicy ks. Wojciecha Kruka, wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W bliskiej odległości, przy ul. Braterstwa Narodów wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózku inwalidzkim istnieje możliwość zwiedzenie Katedry i Krypty po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na jeden dzień przed wizytą tel. 55 273 21 21. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

e) Krypta Wielkich Mistrzów

Do Krypty Wielkich Mistrzów prowadzi wejście od ulicy ks. Wojciecha Kruka. Ze względu na zabytkowy charakter pomieszczenia, wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostęp do Krypty Wielkich Mistrzów możliwy jest przez katedrę, wejście od strony placu Jana Pawła II zapewnia rampa najazdowa, wymagane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby aby przygotować przejazd między korpusem katedry a samą Kryptą Wielkich Mistrzów (jeden dzień przed wizytą) tel. 55 273 21 21. Zwiedzanie Krypty Wielkich Mistrzów odbywa się wyłącznie z udziałem przewodnika po wcześniejszym zakupie biletu w Tabularium. W bliskiej odległości, przy ul. Braterstwa Narodów wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do krypty można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W pomieszczeniu krypty nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W krypcie nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

f) Wieża dzwonna - wejście od południowej strony katedry

Do Wieży Dzwonnej prowadzi wejście od ulicy ks. Wojciecha Kruka. Nie istnieje możliwość dostania się do Wieży Dzwonnej na wózku inwalidzkim. Do wieży dzwonnej nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem z powodu dosyć utrudnionego wejścia na taras widokowy (213 stromych schodów). W bliskiej odległości, przy ul. Braterstwa Narodów wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zwiedzanie Wieży Dzwonnej odbywa się wyłącznie z udziałem przewodnika po wcześniejszym zakupie biletu w Tabularium. W wieży dzwonnej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W wieży dzwonnej nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

g) Budynek Kasyno Kultury, ul. Piłsudskiego 6A, 82-500 Kwidzyn

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Główne wejścia do budynku Kasyna Kultury: od ulicy Tęczowej oraz dodatkowe od ulicy Piłsudskiego posiadają schody, co uniemożliwia korzystanie z tych wejść przez osoby na wózkach inwalidzkich. Po lewej stronie głównego wejścia od ulicy Tęczowej znajduje się winda dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windą można dostać się do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w piwnicy oraz na parterze budynku. W piwnicy znajdują się szatnie oraz toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Po lewej stronie windy znajdują się strome schody wejścia do piwnicy, co uniemożliwia korzystanie z wejścia przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku istnieje możliwość swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich i korzystanie ze wszystkich pomieszczeń. Do „sali baletowej” znajdującej się na pierwszym piętrze wejście możliwe jest tylko za pomocą krętych schodów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących za wyjątkiem tablic informacyjnych i kierunkowych, które zawierają oznaczania kontrastowe i druk powiększony. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu). Przed budynkiem Kasyna Kultury nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa w ramach Systemu BIP posiada następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- mapa strony
- focus wokół elementów nawigacyjnych

Kwidzyńskie Centrum Kultury odpowiada za dokumenty umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie za interfejs strony.